Underjordiske undersøkelser

Oppdatert den Alt -innhold kontrolleres av medisinske journalister.

U-undersøkelser er en rekke forskjellige forebyggende medisinske undersøkelser for barnet som finner sted på faste tidspunkter. Målet er å identifisere og behandle sykdommer eller utviklingsforstyrrelser på et tidlig stadium. Les alt om U-undersøkelser, i hvilken alder de skal finne sted og hva resultatene deres betyr.

Hva er U -eksamener?

U-undersøkelser er ulike forebyggende medisinske undersøkelser for barn. Målet med barnescreening er tidlig påvisning av ulike sykdommer og utviklingsforstyrrelser som kan kureres eller i det minste lindres gjennom tidlig behandling. For dette formålet undersøker legen barnet med forskjellige tester til bestemte tidspunkter.

Resultatene og funnene av en U-undersøkelse er dokumentert i et gult barneeksamenhefte eller et forebyggende hefte. På denne måten har barnelegen en god oversikt over barnets utvikling så langt ved hver avtale - foreldre bør definitivt ta med dette heftet til alle U -undersøkelser.

Moren mottar den gule notatblokken etter fødselen. I tillegg mottar foreldre en grønn sjekkbok fra barnelege, der funnene blir registrert fra U10 og utover.

U-eksamen: obligatorisk eller frivillig?

Siden 2008 og 2009 har noen av U-undersøkelsene (U1 til U9) vært obligatoriske i Bayern, Hessen og Baden-Württemberg. I Bayern må foreldre til og med dokumentere de medisinske kontrollene når de registrerer barnet i barnehagen eller skolen. Plikten til å besøke en lege bør ikke bare føre til at sykdom oppdages så tidlig som mulig; tilfeller av omsorgssvikt og overgrep mot barn bør også avdekkes raskere.

I de andre føderale statene er U-undersøkelser for barn ikke obligatoriske. Foreldre som ikke tar med barna til forebyggende medisinsk kontroll, vil motta en skriftlig invitasjon til U-undersøkelsen. Hvis du fortsatt ikke besøker barnelege innen få uker, vil ungdom eller helsemyndigheter bli informert.

Hvilke U-undersøkelser er det?

Det er totalt tolv forskjellige barnundersøkelser opp til ti år; for eldre barn og ungdom er de såkalte J-undersøkelsene da tilgjengelige. Hver kontroll inneholder forskjellige tester. Felles for dem alle er imidlertid bestemmelsen av vekt og høyde. Kostnadene for U -undersøkelsene U1 til U9 (inkludert U7a) dekkes av både lovpålagte og private helseforsikringer.

De følgende undersøkelsene, dvs. U10 og U 11, har ikke blitt refundert av alle helseforsikringsselskaper. Ifølge helseministerkonferansen høsten 2020 er det imidlertid planlagt at disse også skal bli lovpålagte helseforsikringsytelser.

U -undersøkelser: babyer og småbarn (U1 til U9)

Umiddelbart etter fødselen finner den første av U-undersøkelsene sted på sykehuset med U1. Her gir legen også barnet de viktige vitamin K -dråpene. U2 finner også ofte sted på sykehuset - avhengig av når mor slippes fra klinikken.

Ytterligere informasjon: U1 eksamen

For å finne ut hva legen gjør under U1 -undersøkelsen og hva vitamin K handler om, les artikkelen U1 -undersøkelse.

Ytterligere informasjon: U2 eksamen

Du kan lese når U2 -undersøkelsen er ferdig og hvilke tester barnet ditt kan forvente i artikkelen U2 -undersøkelse.


De andre U-undersøkelsene finner ikke lenger sted på sykehuset. Foreldrene må avtale tid med barnelege for dette. Siden U-undersøkelsene noen ganger er tidkrevende, er det lurt å sette datoene tidlig.

Ytterligere informasjon: U3 eksamen

Når U3 -undersøkelsen finner sted og hvorfor den er så viktig, les artikkelen U3 -undersøkelse.

Ytterligere informasjon: U4 eksamen

Du kan lese om hva barnelege undersøker i U4-kontrollen i artikkelen U4-sjekk.

Ytterligere informasjon: U5 eksamen

Du kan lese når barnet ditt trenger U5 -undersøkelsen og hva legen vil undersøke i artikkelen U5 -undersøkelse.

Ytterligere informasjon: U6 -eksamen

Du kan lese hvorfor U6 -undersøkelsen er viktig og hvilke sykdommer legen tester barnet ditt for i artikkelen U6 -undersøkelse.

Ytterligere informasjon: U7 eksamen

Du kan lese når U7 -undersøkelsen er ferdig og hvilke tester barnet ditt kan forvente i artikkelen U7 -undersøkelse.

Ytterligere informasjon: U8 eksamen

Hvis du vil vite hvordan U8 -undersøkelsen fungerer, kan du lese artikkelen U8 -undersøkelse.

Ytterligere informasjon: U9 eksamen

Du kan lese om hva barnelege sjekker under U9 -undersøkelsen og når det finner sted i artikkelen U9 -undersøkelse.

U-eksamen: barn i skolealder (U10 og U11)

For tiden tilbys ytterligere to U-undersøkelser for barn fra syv år: U10 i en alder av sju til åtte år og U11 på ni til ti år. De dekker tilbud om grunnskolealder.

Ytterligere informasjon: U10 eksamen

Hvordan U10 -undersøkelsen skiller seg fra de andre forebyggende undersøkelsene, finner du i artikkelen U10 -undersøkelse.

Ytterligere informasjon: U11 eksamen

Når U11 -undersøkelsen er utført og hvordan den fungerer, kan du lese i artikkelen U11 -undersøkelse.

U-undersøkelser: oversikt

U eksamen

alder

Dette blir undersøkt:

U1

rett etter fødselen

 • generell helse og organstatus
 • Oksygeninnhold i navlestrengsblodet.
 • også: vitamin K -administrasjon

U2

Tredje til tiende levedag

 • Blodprøve for metabolske sykdommer og hormonelle lidelser
 • Nervesystemet og reflekser
 • også: vitamin K -administrasjon

U3

4. til 5. uke i livet

 • Kroppens funksjoner
 • Hørselsevne
 • barnlige reflekser
 • Ultralydundersøkelse av hofteleddet
 • også: vitamin K -administrasjon

U4

3. til 4. måned i livet

 • Hørsel og syn
 • Responsivitet og smidighet

U5

6. til 7. livsmåned

 • Hørsel og syn
 • Skvintest med et oftalmoskop
 • smidighet

U6

10. til 12. livsmåned

 • Smidighet og kroppskontroll
 • språklig utvikling
 • oppførsel

U7

21. til 24. livsmåned

 • åndelig utvikling
 • Melketenner

U7a

34. til 36. livsmåned

 • Språk utvikling
 • sosiale ferdigheter og atferd

U8

46 til 48 livsmåned

 • Orgelfunksjoner
 • Hørsel og syn
 • Språk utvikling
 • Kroppskontroll
 • Blodtrykksmåling og urinundersøkelse

U9

60. til 64. livsmåned

 • Hørsel og syn
 • Språk utvikling
 • holdning
 • mental og sosial utvikling

U10

7 til 8 år

 • motorisk utvikling og atferd

U11

9 til 10 år gammel

 • skolens prestasjoner
 • sosial utvikling og atferd
 • Råd om ernæring, sport, stress og media

De samme undersøkelsestidene gjelder for premature babyer. Resultatene deres tolkes imidlertid annerledes.

Spesielle forebyggende undersøkelser

Bortsett fra U-undersøkelsene, finner det spesielle screeningundersøkelser sted kort tid etter fødselen på sykehuset. Disse er frivillige og gratis:

 • Screening for kritiske medfødte hjertefeil ved hjelp av pulsoksymetri utføres vanligvis på 2. levedag (senest U2).
 • Med den såkalte nyfødte hørselsscreeningen kan hørselsforstyrrelser oppdages veldig tidlig. Fagarbeidere gjør det vanligvis opp til den tredje dagen i livet.
 • Ved utvidet nyfødt screening undersøkes barnets blod for mulige metabolske sykdommer. Dette gjøres ved å trekke noen få dråper blod fra hælen, vanligvis 36 til 72 timer etter levering. Blod kan også tas på U2.

I tillegg finner den såkalte skoleopptaksprøven (skoleopptaksprøve) sted før skolestart. Barneleger fra helsesektoren (skoleleger) undersøker som regel barna, sjekker hørsel og syn, og tester motoriske ferdigheter og koordinering. Det endelige målet er å vurdere om det aktuelle barnet er skoleklart.

Hva betyr resultatene av U -undersøkelser?

Barnets blod undersøkes for medfødte metabolske og hormonelle lidelser i U2. Dette er spesielt viktig fordi disse medfødte sykdommene raskt må behandles så tidlig som mulig gjennom en spesiell diett eller hormonbehandling. Ellers truer barnet permanent skade.

Legen bruker forskjellige tester for å kontrollere den alderssvarende utviklingen av barnet. Testene er ofte designet for å være lekne slik at barnet blir motivert til å delta. Hvis U-undersøkelsene viser unormalt med hensyn til barnets hørsel eller syn, henviser barnelegen vanligvis barnet til en spesialist, det vil si en pediatrisk ØNH-lege eller øyelege. Om nødvendig får barnet briller eller høreapparat.

Hvis barnet viser utviklingsforstyrrelser, er det viktig å oppmuntre dem målrettet. Mulige tiltak er ergoterapi eller logopedi (logopedi). I noen tilfeller anbefaler legen også å gå i en spesiell barnehage. Mange av de mildere utviklingsforstyrrelsene kan kompenseres for med trening. Suksessen med de innførte terapeutiske tiltakene kan deretter kontrolleres i løpet av ytterligere U-undersøkelser.

Tags.:  tenner behandlinger alkohol narkotika 

Interessante Artikler

add